Zrealizowane projekty

  • Podpisaniem Porozumienia w dniu 25.11.2014 roku rozpoczęliśmy współpracę z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole.
  • W grudniu 2014 roku uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach jubileuszu 25-lecia Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
  • Uczestniczyliśmy w cyklu szkoleń poświęconych działalności organizacji pozarządowych organizowanych przez Urząd Miasta w Rypinie i Starostwo Powiatowe w Rypinie
  • Realizujemy cykliczne spotkania na temat form współpracy oraz projektów dotyczących gospodarki finansowej i przedsięwzięć naszego Stowarzyszenia z udziałem Pana Burmistrza Miasta Rypin, Starosty Rypińskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Rypin, Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie oraz Dyrektorów SP 3 , SP 1 i Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie.
  • Organizujemy cykliczne spotkania z zainteresowanymi rodzicami dzieci i młodzieżą o różnych potrzebach – zdrowotnych, finansowych, edukacyjnych, także potrzebach wynikających z różnych zainteresowań, pasji i uzdolnień.
  • W ramach międzynarodowej współpracy w czerwcu 2015 roku zrealizowaliśmy projekt artystyczny z udziałem młodzieżowego chóru „Bazuka” z Szawle na Litwie.
  • Z końcem grudnia 2015 roku zakończyliśmy sprawozdaniem projekt – „1% 2015”. Odpisując 1% od podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia pomagasz społeczności rypińskiej.
  • W grudniu 2015 roku po zakończeniu akcji pomocy okołoświątecznej podsumowaliśmy projekt „2015 zdążyć z pomocą”.
  • W styczniu 2016 roku uczestniczyliśmy w przedsięwzięciu finansowego wsparcia wypoczynku i dożywiania dzieci podczas tegorocznych ferii zimowych.