Zarząd

W skład zarządu Rypińskiego Stowarzyszenia Inicjatywa wchodzą:

  • Małgorzata Grodzicka – Prezes
  • Aleksandra Łagoda – Wiceprezes
  • Wioletta Anna Wojeńska – Sekretarz/Skarbnik

W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

  • Paweł Sobierajski – Przewodniczący
  • Jan Wolak – Zastępca
  • Anna Beata Stefańska – Członek